0984111038

Cuốn thư đá nhà thờ S 06

25,000,000 

Mẫu cuốn thư đá với 2 cột đèn 2 bên, thân cuốn thư chạm chữ phúc ( Ngũ Phúc )
Giá cuốn thư đá 25 đến 30 triệu , Tùy kích thước

Danh mục: