0984111038

Cuốn thư đá khu lăng mộ S 07

15,000,000 

Mẫu cuốn thư lắp đặt khu lăng mộ

Kích thước 1m55
Cấu tạo gồm 2 phần chính là phần đế cuốn thư và thân cuốn thư

Danh mục: