0976497113

Cuốn thư bình phong lăng mộ S 03

20,000,000  19,000,000 

Cuốn thư lăng mộ

Mẫu cuốn thư có cột đèn , giữa chạm ngũ phúc.

Mẫu cuốn thư với kích thước 2m17 , cao 167 cm

Danh mục: