0984111038

Hiển thị tất cả 42 kết quả

Lăng Thờ Cánh hay còn gọi là long đình đơn, một số nơi gọi là Hậu Lâu ( Nam Định )

Lăng thờ đơn thường để thờ chung trong 1 khu lăng mộ đá

Lăng thờ đơn kích thước từ Rộng  265x107cm, 280x107cm, 303x107cm, 320x107cm, 330x107cm, 350x107cm …

Hoa Văn Mẫu Mã Đa Dạng, cơ bản nhất là chạm Tứ Linh và Bốn Mùa ( Tùng Cúc Trúc Mai )