0984111038

Hiển thị tất cả 26 kết quả

Lăng Thờ Đơn hay còn gọi là long đình đơn, một số nơi gọi là Hậu Lâu ( Nam Định )

Lăng thờ đơn thường để thờ chung trong 1 khu lăng mộ đá

Lăng thờ đơn kích thước từ Rộng 97x81cm, 97x81cm, 127x81cm, 133x89cm, 147x107cm, 155x107cm, 165x107cm …

Hoa Văn Mẫu Mã Đa Dạng, cơ bản nhất là chạm Tứ Linh và Bốn Mùa ( Tùng Cúc Trúc Mai )