0984111038

Bình phong đá S 02

14,500,000 

Mẫu bình phong đá đẹp gồm 2 phần đế và thân.
Phí trên là rồng chầu mặt nguyệt.
Mẫu cuốn thư nhà thờ họ
kích thước từ 1m33 đến 1m67 ( Tùy thuộc vào không gian lắp đặt mà điều chỉnh kích thước bình phong cho hợp lý )

Danh mục: