0984111038

Mộ tổ đẹp S19

90,000,000 

Ý nghĩa lăng mộ tổ

Việc xây dựng các lăng mộ tổ bằng đá, ngôi mộ tổ có ý nghĩa tâm linh vô cùng lớn. Vì thế mà có câu “Mồ yên, mả ấm” ý muốn nói đến việc người dã khuất cũng cần phải có nơi yên nghỉ bình yên giống như ngôi nhà của người đang sống.

Hiện nay, con cháu, các dòng họ thường xây các ngôi mộ tập trung thành một lăng mộ tổ của cả dòng họ.

Điều này cũng có ý nghĩa như việc quy tụ, đoàn viên của người quá cố về với dòng tộc, tổ tiên ở thế giới bên kia.

Phần mộ tổ của gia đình, dòng tộc có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc phù hộ con cháu sau này.

Những quan điểm trong phong thủy cũng cho rằng, việc xây dựng các lăng mộ tổ to lớn, khang trang cũng sẽ giúp cho việc làm ăn của con cháu thuận lợi.

Danh mục: ,