0984111038

Lăng mộ đá S 02

13,500,000 

Mẫu lăng thờ đá chỉ có bài vị và đao không có bưng cột.

Lăng mộ đá chạm hoa sen