Lăng mộ đá S 02

14,000,000  13,500,000 

Mẫu lăng thờ đá chỉ có bài vị và đao không có bưng cột.

Lăng mộ đá chạm hoa sen